Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault

 
Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh có buổi kiểm tra Chi bộ ấp Bến Đò về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 10 của Ban tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chí xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Ông Phạm Thanh Diễn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã – Trưởng đoàn kiểm tra cùng chi ủy và đảng viên chi bộ tham dự. 

 
Ngày 18/10/2018, ông Võ Văn Niêm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Phó Ban chỉ đạo thường trực Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Giồng Trôm, cùng thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc đã đến xã Lương Quới kiểm tra kết quả nâng chất danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” năm 2018.  

 
Năm 2018, Đảng bộ huyện Giồng Trôm chú trọng gắn việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo được chuyển biến thực sự về ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện. 

 
Việc tổ chức đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại và người khiếu nại không chỉ là thực thi luật, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực, có thêm cơ sở giải quyết xác đáng vụ việc khiếu nại, giải tỏa bức xúc của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Giải quyết tốt khiếu nại của người dân góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"; " Nhà nước của dân, do dân và vì dân". 

Ảnh
Video
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439